Drinks

Kvas

250 ml / 65 rub.

Fruit drink

250 ml / 65 rub.

Jelly drink

250 ml / 85 rub.

Berry tea

200 ml / 90 rub.

 

Black teas

«Assam»

450 ml / 130 rub.

«Ceylon Nuwara Eliya»

450 ml / 130 rub.

«Wild berries»

 450 ml / 130 rub.

«Earl Gray»

 450 ml / 130 rub.

Green teas

«Chinese Sencha»

450 ml / 130  rub.

«Blue sky»  

450 ml / 130  rub.

«Royal  Jasmine» 

450 ml / 130  rub.

«Milk oolong»       

450 ml / 140  rub.

 

«Tea Walnut»

450 ml /  130  rub.

«Arabian rose»

450 ml / 130  rub.

Exotic, herbal and fruit teas

Herbal tea «The Heart of the Altai»

450 ml / 130  rub.

 

«Chilean cherry tea»

450 ml / 130  rub.

The additives for tea:

* mint leaves  2 g / 10 rub.

* thyme  1 g / 30 rub.

* Ginger  10 g / 30 rub.

 

Coffee

Cappuccino

200 ml / 120 rub.

Espresso

30 ml / 80 rub.

Doppio

60 ml / 160 rub.

Americano

150 ml / 80 rub.

Ristretto

20 ml / 80 rub.

Glasse

250 ml / 120 rub.

Latte

250 ml / 120 rub.

Irish coffee

250 ml / 220 rub.

Baileys coffee

250 ml / 220 rub.

French coffee, alk.

250 ml / 220 rub.

*milk 50 ml /  15 rub.

* cream 5 ml / 20 rub.

* syrup 10 ml / 10 rub.

 

Fresh juice

Orange 

250 ml / 185 rub.

Carrots juice with cream / oil 

250 ml  / 145 rub.

Apple 

250 ml  / 195 rub.

Juices 

for 250 ml  / 60 rub.

Tomato 

Apple  

Peach

Orange 

 

Water

Narzan sparkling

0,33 l / 90 rub.

Essentuki sparkling

0,45 l / 90 rub.

Bon Aqua still,  sparkling

0,5 l /110 rub.

Vittel still

0,33 l /150 rub.

Perrier sparkling

0,33 l /150 rub.

Coca-cola

0,33 l /140 rub.