Drinks

Kvas

250 ml / 60 rub.

Fruit drink

250 ml / 60 rub.

Jelly drink

250 ml / 80 rub.

Berry tea

250 ml / 90 rub.

 

Black teas

«Assam Bari»

130 rub.

«Ceylon Nuwara Eliya»

130 rub.

«Wild berries»

 130 rub.

«Earl Gray»

 130 rub.

Green teas

«Chinese Sencha»

130  rub.

«Blue sky»  

130  rub.

«Royal  Jasmine» 

130  rub.

«Milk oolong»       

140  rub.

 

«Tea Walnut»

 130  rub.

«Arabian rose»

130  rub.

Exotic, herbal and fruit teas

Herbal tea «The Heart of the Altai»

130  rub.

 

«Chilean cherry tea»

130  rub.

The additives for tea:

* mint leaves  2 g / 10 rub.

* thyme  1 g / 30 rub.

* Ginger  10 g / 30 rub.

 

Coffee

Cappuccino

120 rub.

Espresso

80 rub.

Double espresso

160 rub.

Americano

80 rub.

Ristretto

80 rub.

Glasse

120 rub.

Latte

120 rub.

Irish coffee

220 rub.

Vienna cappuccino

220 rub.

French coffee

220 rub.

*milk 50 ml /  15 rub.

* cream 20 ml / 20 rub.

* syrup 10 ml / 10 rub.

 

Fresh juice

Orange 

250 ml / 185 rub.

Carrots juice with cream / oil 

250 ml  / 145 rub.

Apple 

250 ml  / 195 rub.

Juices  for 250ml. / 60 rub.

Tomato 

Apple  

Peach

Orange 

 

Water

Narzan sparkling

0,33 l / 90 rub.

Essentuki sparkling

0,5 l / 90 rub.

Bon Aqua still,  sparkling

0,5 l /110 rub.

Vittel still

0,33 l /150 rub.

Perrier sparkling

0,33 l /150 rub.

Coca-cola

0,33 l /140 rub.

 

Кафе "Кузня", г. Екатеринбург,

ул. Мельковская, 3

39516380.png

Телефон:+7 (343) 286-29-25 

E-mail: gorn66@list.ru